ทำอย่างไรเมื่อเจอผู้ให้บริการไม่ดี

เป็นที่ทราบกันนะค่ะว่าหัวใจหลักของการให้บริการก็คือความสุภาพ ความอ่อนน้อมต่อลูกค้า การยิ้มแย้ม แจ่มใสและความเอาใจใส่ในงานที่ตนเองบริการแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีพนักงานบริการอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะที่ละเลยกับหัวใจบริการต่างๆ เหล่านี้มีกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการอาทิเช่นพนักงานเสิร์ฟมาเสิร์ฟอาหารแบบกระแทกจานลงบนโต๊ะอาหารหรือเมื่อเสิร์ฟอาหารผิดโต๊ะแทนที่จะขอโทษแต่กลับไปต่อล้อต่อเถียงกับลูกค้าทั้งๆ ที่ถึงบางครั้งลูกค้าเองเป็นจะเป็นฝ่ายผิดก็ตามทีแบบนี้ยังถือว่าเป็นการให้บริการที่ไม่ดีค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ว่าถ้าหากว่าเรานั้นไปใช้บริการยังสถานที่แห่งหนึ่งและเรามั่นใจเราเองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กลับมาเจอกับพนักงานที่ให้บริการเราไม่ดี ให้บริการไม่สุภาพ เราเองควรที่จะทำอย่างไรอย่างแรกสุดเลยก็คือการพยายามพูดคุยกับพนักงานผู้ให้บริการคนนั้นก่อนว่าเกิดอะไร ทำไมจึงให้บริการเราไม่ดีเพื่อค้นหาว่าสาเหตุนั้นมันเกิดจากความผิดพลาดของใครหรือผู้ใดถ้าหากเป็นความผิดพลาดของทางเราจนทำให้พนักงานให้บริการเราไม่ดีเราเองก็ควรเป็นฝ่ายขอโทษแต่ถ้าหากว่าความผิดนั้นเกิดจากพนักงานให้บริการเราเองก็ควรบอกให้พนักงานได้รู้และขอให้เขาขอโทษแต่ถ้าหากว่าพนักงานคนนั้นยังคงดึงดัน ดื้อดึงไม่ขอโทษและยังทำกิริยามารยาทที่ไม่ดีใส่เรา เราเองก็ไม่ควรที่จะต่อล้อต่อเถียงและควรที่จะเรียกหัวหน้าหรือผู้จัดการของพนักงานคนนั้นมาพูดคุยแทนค่ะ

no comments

Leave me comment